Praktijk_Logo
Praktijk_Logo

CONTACT US

 

DECLARATIONS BY THE GENERAL PRACTITIONER ?

During consultation the general practitioner is frequently asked for a declaration for school, work, or sportsclub. In The Netherlands it is not allowed for the general practitioner to give such a declaration. Companies which ask for such a declaration you inform by a letter, which you can download here. Then print the letter and hand it out to the company.

Concerning these declarations the KNMG [ Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst ] says the following.

According to the 'Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens', by the KNMG, the general practitioner is not the correct person to give written or oral declarations about health, illness, disability, not being fit for duty, travel etc. concerning his/her patients.

Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiŽnt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiŽnt zelf, dient zij hiervoor, terwille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen. De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiŽnt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiŽnt/cliŽnt zou zijn. KNMG, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht. Telefoon [030] 28 23 911, tst. 322