Praktijk_Logo
LSP Toestemming

TOESTEMMING LANDELIJK SCHAKELPUNT [LSP}


VEILIG OMGAAN MET PATIËNTENGEGEVENS

Vanaf 1 januari 2015 mag een dienstdoende huisarts alleen uw dossier inzien op de huisartsenpost als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit kunt u online aangeven op https://www.ikgeeftoestemming.nl/ of u kunt dit op de praktijk regelen. U kunt er ook voor kiezen geen toestemming te geven en daarnaast kunt u te allen tijde een eenmaal afgegeven toestemming weer intrekken.

Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met uw medische gegevens. Die worden bewaard in uw medisch dossier op een streng beveiligde computer. De huisarts maakt in dit dossier aantekeningen over uw gezondheid, bijvoorbeeld over de consulten, uitslagen van onderzoeken, diagnoses en voorgeschreven medicijnen. Dat is nodig om goede zorg te kunnen geven. Het gaat natuurlijk om vertrouwelijke informatie. Daarom mag uw huisarts deze gegevens met niemand delen, ook niet met andere zorgverleners, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Alleen degenen in onze praktijk die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw gegevens bekijken. Dit zijn bijvoorbeeld: de behandelende huisarts, de assistente en de praktijkondersteuner. Zij bekijken uw dossier alleen als dat nodig is voor uw behandeling. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Soms moet u gebruik maken van een waarnemend huisarts, bijvoorbeeld buiten kantoortijd op de huisartsenpost, of als uw eigen huisarts ziek is of op vakantie. De waarnemend huisarts kan uw gegevens bekijken als dat nodig is om u goed te kunnen behandelen. In acute situaties kan de behandelaar uw gegevens inzien via het Landelijk Schakelpunt [ LSP ]. Maar dat kan alleen als u uw huisarts eerder toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen. Het Landelijk Schakelpunt [ LSP ] zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Hoe is de toegang tot uw gegevens geregeld?
Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor andere zorgverleners als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dankzij de huidige ontwikkelingen in de moderne technologie kunnen wij uw toestemming voor onze praktijk afzonderlijk invoeren.
Ook kunt u tegenwoordig via de website https://www.volgjezorg.nl/ [ na inloggen met DigiD op uw persoonlijke omgeving ] precies zien vanuit welk ander gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk of apotheek uw gegevens zijn ingezien. Ook ziet u op https://www.volgjezorg.nl/ in één oogopslag aan welke zorgverleners u toestemming heeft gegeven en of die zijn verwerkt. Vanaf 1 oktober 2019 ziet u daar ook uw eigen huisartsenpraktijk.

Toestemming geven
U kunt uw toestemming digitaal regelen via https://www.volgjezorg.nl/, schriftelijk met het speciale toestemmingsformulier in de Volgjezorg-folder, via het inschrijfformulier van onze praktijk of mondeling bij onze praktijk. Uw toestemming wordt dan vastgelegd in het computersysteem van onze praktijk. Toestemming geven is vrijwillig: de keuze is aan u en niemand anders.

Mogelijkheid om toestemming in te trekken
U kunt uw gegeven toestemmingen altijd weer intrekken. Dit kan digitaal via https://www.volgjezorg.nl/, schriftelijk via het wijzigingsformulier of mondeling bij onze praktijk.

Meer informatie
Kijk op https://www.volgjezorg.nl/ voor meer informatie over het delen van uw medische gegevens.