Praktijk_Logo
Praktijk_Logo

ONS TEAM

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS

Mw. E. Storm

Geboren in Amsterdam. Vanaf 1972 werkzaam in de gezondheidszorg en sinds 1989 als praktijkassistente voor deze praktijk. Van 1991-1996 heeft ze de opleiding tot klassiek homeopaat gevolgd aan de Academie voor Natuurgeneeskunde te Amsterdam en hiervoor het diploma behaald. Geleidelijk aan heeft ze de zorg en het beroep zien veranderen. De behoefte aan zorg is toegenomen en er wordt meer aandacht besteed aan preventie. Zodoende is de functie van praktijkondersteuner [ POH ] in het leven geroepen. In 2003 heeft ze hiervoor dan ook de opleiding gedaan en sindsdien werkt ze voor een deel ook als praktijkondersteuner. Ze houdt zich voornamelijk bezig met mensen die diabetes mellitus [ suikerziekte ] hebben of bij wie een spirometrie [ longfunctietest ] gedaan moet worden. Daarnaast komt er ook steeds meer aandacht en tijd voor preventie van hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol en voor begeleiding bij het stoppen met roken.

 

Mw. T. de Wit

Ik ben Tanya de Wit en sinds 1999 werkzaam als psycholoog in diverse functies. Sinds een klein jaar werk ik met veel plezier als Praktijkondersteuner GGZ in een fijn team bij de praktijk Schinkelkade. Het kan iedereen overkomen: door een samenloop van omstandigheden wordt het leven soms zo overweldigend, angstaanjagend, zinloos of verwarrend dat je er zelf (even) niet meer uitkomt. Dan is er gelukkig laagdrempelige psychische ondersteuning beschikbaar onder het dak van de huisarts. Daar draag ik vanuit mijn functie graag aan bij met gesprekken hier in de praktijk of een doorverwijzing naar de GGZ. Sleutelwoorden voor mij zijn daarbij: maatwerk, vertrouwen en respect voor eigen wijsheid. Werkzaam op maandagavond, donderdag en vrijdag.