Praktijk_Logo
Praktijk_Logo

DE PRAKTIJK

 

OPENINGSTIJDEN

Op werkdagen is de praktijk geopend van 08:00 tot 17:00 uur. Na 16:00 worden er geen reguliere afspraken meer gemaakt. Voor spoedgevallen zijn de huisartsen iedere werkdag bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur. Wanneer de huisartsen visites afleggen zijn deze voor spoedgevallen altijd te bereiken via de mobiele telefoon. via de centrale doktersdienst [ ATACOM ], telefoon 088 00 30 600.

In principe is de praktijk het gehele jaar door geopend. Bij afwezigheid van een van de artsen zal er een waarnemend huisarts in de praktijk aanwezig zijn. Bij hoge uitzondering kan het een enkele keer voorkomen dat de praktijk gesloten is [ bijvoorbeeld in geval van ziekte of nascholingsactiviteiten ]. Voor spoedgevallen wordt de praktijk dan waargenomen door de centrale doktersdienst [ ATACOM ], telefoon 088 00 30 600. Er wordt getracht dit zoveel mogelijk vooraf aan u kenbaar te maken via informatie in de wachtkamer en via deze website.