Praktijk_Logo
Praktijk_Logo

DE PRAKTIJK

 

TARIEVEN

In de onderstaande tabel zijn de nieuwe CTG-tarieven voor 2020 weergegeven. Alle tarieven zijn maximum tarieven, tenzij anders staat aangegeven. Een volledig overzicht van alle CTG-tarieven [ In PDF-Formaat ] kunt u downloaden door hier te klikken [ u dient hiervoor acrobat reader ge´nstalleerd te hebben ].

Let op : verrichtingen die buiten de huisartsenpraktijk gedaan worden zoals laboratoriumonderzoek, kweken en rontgenonderzoek vallen WEL onder de basisverzekering maar deze zorg komt in eerste instantie ten laste van uw eigen risico.

A. De maximaal in rekening te brengen tarieven voor prestaties met ingang van 1 januari 2020
A.1. Het maximum inschrijvingstarief per op naam van de zorgaanbieder ingeschreven verzekerde* bedraagt

 

Code Omschrijving Tarief

11000

Verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

€ 16,54

11100

Verzekerden van 65 tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

€ 19,41

11100

Verzekerden van 75 tot 85 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

€ 29,14

11101

Verzekerden ouder dan 85 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

€ 45,71

11102

Verzekerden tot 65 jaar en woonachtig in een opslagwijk

€ 21,73

11103

Verzekerden van 65 tot 75 jaar en woonachtig in een opslagwijk

€ 24,61

11103

Verzekerden van 75 tot 85 jaar en woonachtig in een opslagwijk

€ 34,35

11104

Verzekerden ouder dan 85 jaar en woonachtig in een opslagwijk

€ 50,91

 

Het inschrijvingstarief per kwartaal kan in rekening worden gebracht voor bij de zorgaanbieder op de eerste van het kwartaal ingeschreven verzekerden.

A.2. De maximum modulebedragen per op naam van de zorgaanbieder die geneeskundige zorg levert zoals een huisarts die biedt, ingeschreven verzekerde bedragen

 

Code Omschrijving Tarief

11300

Achterstandsfonds

€-

11201

Praktijkondersteuning GGZ [ POH-GGZ ]

€ 3,07

14100-14999

Modernisering & Innovatie

Vrij tarief

 

A.3. De maximumtarieven voor verrichtingen voor op naam van de zorgaanbieder ingeschreven verzekerden bedragen

 

Code Omschrijving Tarief

12000

Consult regulier korter dan 5 minuten

€ 5,07

12001

Consult 5 - 20 minuten

€ 10,15

12001

Consult langer dan 20 minuten

€ 20,29

12002

Visite

€ 15,22

12003

Visite langer dan 20 minuten

€ 25,37

12006

Vaccinatie

€ 5,07

12008

Laboratoriumkosten

kostprijs

12009

Entstoffen in verband met vaccinatie

kostprijs

12110

Consult POH-GGZ korter dan 5 minuten

€ 5,07

12111

Consult POH-GGZ 5 - 20 minuten

€ 10,15

12111

Consult POH-GGZ langer dan 20 minuten

€ 20,29

12112

Visite POH-GGZ

€ 15,22

12113

Visite POH-GGZ langer dan 20 minuten

€ 25,37

12114

Groepsconsult POH-GGZ

€ 10,15